Politikalarımız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ ;

Çevre koruma çalışmalarımızı sürekli geliştirerek adımızı en iyi şekilde duyurmak ve tüm faaliyetlerimizde çevre koruma anlayışımızdan ödün vermeden her zaman mevcut yasa ve yönetmeliklerin öngördüğünün üzerinde bir duyarlılıkla gerekli önlemleri alarak sürdürmekHedefimiz olacaktır.

– Hiçbir iş çevre sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve önemli olamaz, Çevre koruma kurallarının tamamına her zaman işyerimizde uyulacaktır.

– Her çalışanımız kendisinin ve diğerlerinin çevreye zarar verici davranışlarından doğrudan sorumlu olacağının bilinciyle gerekli bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde eğitilecektir.

– İş yerimizde, çalışanlarımızın tamamı çevreyi korumak için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olacaktır.

– Iş yerimizde ve imalatlarımızda çevresel risk faktörlerini en aza indirilecek önlemler alınacaktır.

– Çalıştığımız kuruluşlarla çevre konusunda açık, aktif ve üretken bir iş işbirliği oluşturularak çevreye duyarlılık ilkesinin benimsetilmesine çalışılacaktır.

– Çevre korunması ile ilgili tüm kanun ve yükümlülükler her zaman işyerimizde yerine getirilecektir.

– “Doğa insana muhtaç değil, insan doğaya muhtaçtır” ilkesi temel prensibimiz olacaktır.

KALİTE POLİTİKASI;

– Demiryolu Travers Üretiminde yasal şartnamelere ve standartlara uygun şekilde ürün sunmak,

– Müşterilerimize hatasız hizmet sunmak ve müşteri geri beslemesini sürekli alarak müşteri memnuniyetini sürekli hale getirmek,

– Sektörümüz ile ilgili her türlüteknolojik ve yenilikçi gelişmeleri yakından takip etmek ve bu gelişmelere en kısa zamanda uyum sağlamak,

– Düzenli eğitimler ile çalışanlarımızın kalite yönetim sistemine katılımını sağlamak,

– Sektörün güvenilir tedarikçileri arasında yer almak,

– Kalite yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi kalite politikası olarak hedeflemiş bulunmaktayız.

KALİTE POLİTİKASI (Laboratuvar);

– İnkol Beton laboratuvarı yönetimi olarak, hatasız ve profesyonel çalışmayı, deney hizmetlerindeyüksek kaliteyi, numune alımından deneye ve raporlama işlemine kadar geçen süreçte de müşterilerine üstün hizmet vermeyi ve sonuç olarak yüksek müşteri tatminini,TS EN ISO/IEC 17025 ilkelerine uygun hareket etmeyi taahhüt etmektedir.

– Laboratuvar Kalite Yönetiminin hedefi: “Müşteri istek ve beklentilerinin standart deney metodlarına uygun olarak zamanında ve doğru karşılanmasını sağlamaktır.”

– İnkol Beton Laboratuvarında kalite politikalarımızın sürekli ve doğru olarak uygulanması temel hedefimizdir. Bu nedenle tüm personelimizin kalite politikası ve prosedürlerimiz konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sürekli eğitimlerle ve iç denetimlerle desteklenmektedir. Bu amaç ile TS EN ISO/IEC 17025 standardı gereklerini içeren, “İnkol İnş. Enerji San. Ve Tic. A.Ş. – Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi” kurulmuş ve ana çalışma ilkesi olarak belirlenmiştir.

– Laboratuvarımızın tüm birimlerinde çalışanlar, belirlenmiş kalite politikası doğrultusunda, “Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu” gereklerine uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

– İnkol Beton Laboratuvarı’nda çalışan personel, yapılanher deney için,“Gizlilik”, “Tarafsızlık”, “Deney Güvenirliliğinde Süreklilik” ve “Taleplerin Zamanında Karşılanması”ilkelerine bağlı olarak hizmet vermektedir.

– Personel maaşı sabit olup yaptığı deney başına herhangi bir ücret almamaktadır.

– İşe yeni başlayan personele, işin gizliliği, tarafsızlığı, güvenilirliği ni belirten yemin metni yazısı imzalatılarak güven ortamı sağlanır.

– Personel dışarıdan gelen deney numunelerinin kime ait olduğunu bilmeyip laboratuvar numarasına göre deneyi yapar.

– Laboratuvar personeli fabrika da üretimin hiç bir prosesinde bulunmayıp, tamamen laboratuvarda kalite adına çalışmaktadır.

İNKOL İNŞAAT ENERJİ SANAYİ Ve TİCARET A.Ş.